Poslanecké kancelárie - Stanislav Kahanec Vytlačiť stránku / Print page

Kancelária
Rímskokatolícka cirkev,, Katolícky kultúrny dom, Vranov nad Topľou, telefón: 057/4883870
Prešov Real, Slovenská 40, Prešov
SR-KÚ Prešov, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
Lesy SR š.p. B.Bystrica, súp.č.213, 066 01 Humenné


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr


Deň v parlamente

<- ->