Poslanecké kancelárie - Ján Jasovský Vytlačiť stránku / Print page

Kancelária
KÚ v Banskej Bystrici, Študentská 12, 960 01 Zvolen, telefón: 0903 535 562
Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 5, 979 01 Rimavská Sobota - zrušené k 30. 4. 2003
Energy Consulting Slovakia, Súkennícka 15, 821 09 Bratislava - zrušená k 31. 12. 2002
Ing. Polák a Ing. Poláková, Hlavná 14, 831 01 Bratislava - zrušené k 30. 4. 2003
IB CCC, spol. s r. o., Strieborné nám. 2, 974 01 Banská Bystrica - ukončené k 31. 1. 2004
BSK, Domov mládeže, Železničná 2, 987 8O Poltár
Hotel Detva, Záhradná 22, 962 12 Detva
EXACT Slovakia, Skuteckého 39, 974 01 Banská Bystrica


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr


Deň v parlamente

<- ->