Poslanecké kancelárie - Jozef Hurban Vytlačiť stránku / Print page

Kancelária
Katarína Sidorová, Zdravotnícka ul., O58 01 Poprad
SDKÚ, Medená 10, 811 02 Bratislava - zrušená k 30. 4. 2003
BOMA - hotel Rubín, Centrálna 274, 089 01 Svidník,ukončená k 29.2.2004
OÚ Humenné, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné, ukončená k 31.3.2004
ISOA, s.r.o., Vajanského 43, 080 01 Prešov
Mária Dunajová, Komenského 848, 069 01 Snina


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr


Deň v parlamente

<- ->