Poslanecké kancelárie - Anton Blajsko Vytlačiť stránku / Print page

Kancelária
Služba družstvo Bardejov, Partizánska 44, 085 01 Bardejov
Únia žien Slovenska, Spojná 1, 811 05 Bratislava - ukonče ná k 30. 4. 2003
HZDS Kežmarok, Starý trh 2, 060 01 Kežmarok
HZDS Svidník, Centrálna 274, 085 01 Svidník
Prešovský samosprávny kraj, SOU elektrotechnické, Kukučínova 891/2, 091 12 Stropkov - ukončená k 31.12.2003
Mesto Ilava, Dom kultúry, Farská 84/5, 019 01 Ilava
Mesto Stará Ľubovňa, Levočská 3, 064 01 St. Ľubovňa


Informácie o refundovaných sumách za prenájom poslaneckých kancelárií sú uvádzané v rámci zverejňovaných faktúr


Deň v parlamente

<- ->