Fotogaléria NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Marec 2009
6. 3. 2009: Podpredseda NR SR Miroslav Číž pri rokovaní s delegáciou Výboru pre výrobné činnosti Poslaneckej snemovne Talianskeho parlamentu  (Otvorí sa v novom okne)

6. 3. 2009: Podpredseda NR SR Miroslav Číž pri rokovaní s delegáciou Výboru pre výrobné činnosti Poslaneckej snemovne Talianskeho parlamentu

4. 3. 2009: Tlačová konferencia pri príležitosti stretnutia predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien Lászlóm Nagym s predsedom Výboru  pre ľudské práva, národnosti a náboženské otázky NZ Maďarského parlamentu Z. Balogom (Otvorí sa v novom okne)

4. 3. 2009: Tlačová konferencia pri príležitosti stretnutia predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien Lászlóm Nagym s predsedom Výboru pre ľudské práva, národnosti a náboženské otázky NZ Maďarského parlamentu Z. Balogom

4. 3. 2009: Rokovanie Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s členmi Výboru pre ľudské práva, národnosti a náboženské otázky Národného zhromaždenia Maďarskej republiky (Otvorí sa v novom okne)

4. 3. 2009: Rokovanie Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s členmi Výboru pre ľudské práva, národnosti a náboženské otázky Národného zhromaždenia Maďarskej republiky

Február 2009
24. 2. 2009: Rokovanie Ústavnoprávnych výborov Národnej rady SR a Národného zhromaždenia Maďarskej republiiky (Otvorí sa v novom okne)

24. 2. 2009: Rokovanie Ústavnoprávnych výborov Národnej rady SR a Národného zhromaždenia Maďarskej republiiky

23. 2. 2009:  (Otvorí sa v novom okne)

23. 2. 2009:

23. 2. 2009:  Aktuálna svetová finančná a hospodárska kríza je podľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča aj skúškou súdržnosti a solidarity Európskej únie (EÚ) a pevnosti spoločnej európskej meny.

23. 2. 2009: Aktuálna svetová finančná a hospodárska kríza je podľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča aj skúškou súdržnosti a solidarity Európskej únie (EÚ) a pevnosti spoločnej európskej meny. "Tento a nasledujúci rok ukážu, na akých základoch dnes stojíme povedal prezident SR pri svojom vystúpeni pred poslancami NR SR

23. 2. 2009: Predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Tibor Cabaj s členmi výboru prijalidelegáciu Výborov pre verejnú správu Snemovne a Senátu Parlamentu Rumunskej republiky (Otvorí sa v novom okne)

23. 2. 2009: Predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Tibor Cabaj s členmi výboru prijalidelegáciu Výborov pre verejnú správu Snemovne a Senátu Parlamentu Rumunskej republiky

23. 2. 2009: Predseda NR SR Pavol Paška prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kažašskej republiky J. E. Anarbeka Karasheva (Otvorí sa v novom okne)

23. 2. 2009: Predseda NR SR Pavol Paška prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kažašskej republiky J. E. Anarbeka Karasheva

23. 2. 2009: Rokovanie delegácií Výborov pre európske záležitosti NR SR a Národného zhromaždenia Maďarskej republiky (Otvorí sa v novom okne)

23. 2. 2009: Rokovanie delegácií Výborov pre európske záležitosti NR SR a Národného zhromaždenia Maďarskej republiky

23. 2. 2009: Podpredseda NR SR Miroslav Číž prijal delegáciou Výboru pre záležitosti Európskej únie Nemeckého spolkového snemu  (Otvorí sa v novom okne)

23. 2. 2009: Podpredseda NR SR Miroslav Číž prijal delegáciou Výboru pre záležitosti Európskej únie Nemeckého spolkového snemu

23. 2. 2009: Rokovanie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti Milana Urbániho a členov Výboru PP ZV NR SR s delegáciou Výboru pre záležitosti Európskej únie Nemeckého spolkového snemu  (Otvorí sa v novom okne)

23. 2. 2009: Rokovanie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti Milana Urbániho a členov Výboru PP ZV NR SR s delegáciou Výboru pre záležitosti Európskej únie Nemeckého spolkového snemu

13. 2. 2009: Podpredseda NR SR Miroslav Číž odovzdal dar predsedovi zhromaždenia Bulharskej republiky Georgiovi Pirinskemu (Otvorí sa v novom okne)

13. 2. 2009: Podpredseda NR SR Miroslav Číž odovzdal dar predsedovi zhromaždenia Bulharskej republiky Georgiovi Pirinskemu

13. 2. 2009: Predseda Maroš Kondrót a členovia Výboru NR SR pre hospodársku politiku prijali  predsedu Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgia Pirinskiho (Otvorí sa v novom okne)

13. 2. 2009: Predseda Maroš Kondrót a členovia Výboru NR SR pre hospodársku politiku prijali predsedu Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgia Pirinskiho

13. 2. 2009: Predseda Milan Urbáni a členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti  pri rokovaní s predsedom Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgiom Pirinskim (Otvorí sa v novom okne)

13. 2. 2009: Predseda Milan Urbáni a členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti pri rokovaní s predsedom Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgiom Pirinskim

12. 2. 2009: Predseda NR SR Pavol Paška spoločne s predsedom Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgiom Pirinskim pri obhliadke budovy NR SR  (Otvorí sa v novom okne)

12. 2. 2009: Predseda NR SR Pavol Paška spoločne s predsedom Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgiom Pirinskim pri obhliadke budovy NR SR

12. 2. 2009: Predseda NR SR Pavol Paška spoločne s predsedom Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgiom Pirinskim v rokovacej sále NR SR počas schôdze parlamentu (Otvorí sa v novom okne)

12. 2. 2009: Predseda NR SR Pavol Paška spoločne s predsedom Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgiom Pirinskim v rokovacej sále NR SR počas schôdze parlamentu

12. 2. 2009: Georgi Pirinski, predseda Národného zhromaždenia Bulharskej republiky sa zapisuje do pamätnej knihy počas prijatia u predsedu NR SR Pavla Pašku (Otvorí sa v novom okne)

12. 2. 2009: Georgi Pirinski, predseda Národného zhromaždenia Bulharskej republiky sa zapisuje do pamätnej knihy počas prijatia u predsedu NR SR Pavla Pašku

12. 2. 2009: Predseda NR SR Pavol Paška prijal predsedu Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgi Pirinskiho (Otvorí sa v novom okne)

12. 2. 2009: Predseda NR SR Pavol Paška prijal predsedu Národného zhromaždenia Bulharskej republiky Georgi Pirinskiho

12. 2. 2009: Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolf Pučik prijal predsedu Vojenského výboru EÚ  Henriho Bentegeata

 (Otvorí sa v novom okne)

12. 2. 2009: Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolf Pučik prijal predsedu Vojenského výboru EÚ Henriho Bentegeata

12. 2. 2009: Podpredseda NR SR Miroslav Číž pri rokovaní s delegáciou Parlamentu Srbskej republiky (Otvorí sa v novom okne)

12. 2. 2009: Podpredseda NR SR Miroslav Číž pri rokovaní s delegáciou Parlamentu Srbskej republiky

Deň v parlamente

<- ->