Fotogaléria NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Júl 2008
7. 7. 2008: Predseda NR SR p. Pavol Paška prijal predsedu Parlamentu Chorvátskej republiky J. E. Luku Bebića (Otvorí sa v novom okne)

7. 7. 2008: Predseda NR SR p. Pavol Paška prijal predsedu Parlamentu Chorvátskej republiky J. E. Luku Bebića

7. 7. 2008: Predseda NR SR p. Pavol Paška, podpredsedovia NR SR a predsedovia poslaneckých klubov NR SR sa zúčastnili na Slávnosti svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín (Otvorí sa v novom okne)

7. 7. 2008: Predseda NR SR p. Pavol Paška, podpredsedovia NR SR a predsedovia poslaneckých klubov NR SR sa zúčastnili na Slávnosti svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín

1. 7. 2008: Podpredseda NR SR Miroslav Číž spoločne s predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolfom Pučikom pri rokovaní s delegáciou Výboru pre obranu Štátneho zhromaždenia Slovinskej republiky (Otvorí sa v novom okne)

1. 7. 2008: Podpredseda NR SR Miroslav Číž spoločne s predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolfom Pučikom pri rokovaní s delegáciou Výboru pre obranu Štátneho zhromaždenia Slovinskej republiky

Jún 2008
25. 6. 2008: Príhovor predsedu NR SR Pavla Pašku počas slávnodtného udeľovania Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania pre rok 2008 (Otvorí sa v novom okne)

25. 6. 2008: Príhovor predsedu NR SR Pavla Pašku počas slávnodtného udeľovania Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania pre rok 2008

24. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška prijal predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Miloslava Vlčeka (Otvorí sa v novom okne)

24. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška prijal predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Miloslava Vlčeka

16. 6. 2008: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s Národnou radou SR zorganizovala celoslovenskú prezentáciu žiackych portólií Projektu občan  (Otvorí sa v novom okne)

16. 6. 2008: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s Národnou radou SR zorganizovala celoslovenskú prezentáciu žiackych portólií Projektu občan

11. 6. 2008: Prezident Litovskej republiky  p. Valdas  Adamkus spoločne s podpredsedom NR SR p. Miroslavom Čížom pri podpise do pamätnej knihy. (Otvorí sa v novom okne)

11. 6. 2008: Prezident Litovskej republiky p. Valdas Adamkus spoločne s podpredsedom NR SR p. Miroslavom Čížom pri podpise do pamätnej knihy.

11. 6. 2008: Podpredseda NR SR p. Miroslav Číž prijal prezidenta Litovskej republiky J. E. p. Valdasa Adamkusa   (Otvorí sa v novom okne)

11. 6. 2008: Podpredseda NR SR p. Miroslav Číž prijal prezidenta Litovskej republiky J. E. p. Valdasa Adamkusa

10. 6. 2008: Podpredseda NR SR Miroslav Číž pri rokovaní s delegáciou poslancov parlamentov Bosny a Hercegoviny (Otvorí sa v novom okne)

10. 6. 2008: Podpredseda NR SR Miroslav Číž pri rokovaní s delegáciou poslancov parlamentov Bosny a Hercegoviny

6. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška sprevádza predsedu Národnej rady Monackého kniežatsva J.E. Stéphana Valériho (Otvorí sa v novom okne)

6. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška sprevádza predsedu Národnej rady Monackého kniežatsva J.E. Stéphana Valériho

5. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška prijal predsedu Národnej rady Monackého kniežatstva J. E. Stéphana Valériho (Otvorí sa v novom okne)

5. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška prijal predsedu Národnej rady Monackého kniežatstva J. E. Stéphana Valériho

4. 6. 2008: Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR p. Mojmír Mamojka prijal ministra spravodlivosti Poľskej republiky p. Zbigniewa Ćwiakalského (Otvorí sa v novom okne)

4. 6. 2008: Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR p. Mojmír Mamojka prijal ministra spravodlivosti Poľskej republiky p. Zbigniewa Ćwiakalského

4. 6. 2008: Podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Ján Richter prijal náčelníka Akadémie obrany NATO v Ríme genpor. W. D. Loesera. (Otvorí sa v novom okne)

4. 6. 2008: Podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Ján Richter prijal náčelníka Akadémie obrany NATO v Ríme genpor. W. D. Loesera.

2. 6. 2008: Kancelária NR SR zorganizovala pre svojich zamestnancov a ich ratolesti MDD v Častej Papierničke (Otvorí sa v novom okne)

2. 6. 2008: Kancelária NR SR zorganizovala pre svojich zamestnancov a ich ratolesti MDD v Častej Papierničke

Máj 2008
30. 5. 2008: Slávnostná prezentácia originálu listiny Pittsburskej dohody pri príležitosti 90.výročia podpísania tohto dokumentu sa uskutočnila pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a veľvyslanca USA na Slovensku Vincenta Obsitnika (Otvorí sa v novom okne)

30. 5. 2008: Slávnostná prezentácia originálu listiny Pittsburskej dohody pri príležitosti 90.výročia podpísania tohto dokumentu sa uskutočnila pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a veľvyslanca USA na Slovensku Vincenta Obsitnika

29. 5. 2008: Slávnostné udelenie certifikátov o absolvovaní stáže v Kancelárii NR SR (Otvorí sa v novom okne)

29. 5. 2008: Slávnostné udelenie certifikátov o absolvovaní stáže v Kancelárii NR SR

21. 5. 2008: Stretnutie starostov a primátorov miest a obcí s predsedom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj p. Tiborom Cabajom a jeho členmi (Otvorí sa v novom okne)

21. 5. 2008: Stretnutie starostov a primátorov miest a obcí s predsedom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj p. Tiborom Cabajom a jeho členmi

21. 5. 2008: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský pri príležitosti 15-teho výročia vzniku NKÚ SR vyjadril vďaku za pretrvávajúcu a účinnú spoluprácu s NKÚ SR odovzdaním pamätnej medaile NKÚ SR a ďakovným listom predsedovy NR SR Pavlovi Paškovi (Otvorí sa v novom okne)

21. 5. 2008: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský pri príležitosti 15-teho výročia vzniku NKÚ SR vyjadril vďaku za pretrvávajúcu a účinnú spoluprácu s NKÚ SR odovzdaním pamätnej medaile NKÚ SR a ďakovným listom predsedovy NR SR Pavlovi Paškovi

20. 5. 2008: 7. ročník Dní vidieka zahájil predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody p. Ján Slabý (Otvorí sa v novom okne)

20. 5. 2008: 7. ročník Dní vidieka zahájil predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody p. Ján Slabý

20. 5. 2008: 7. ročník Dní vidieka v Národnej rade SR, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody za pomoci Kancelárie NR SR (Otvorí sa v novom okne)

20. 5. 2008: 7. ročník Dní vidieka v Národnej rade SR, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody za pomoci Kancelárie NR SR

Deň v parlamente

<- ->