Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 949
Dátum doručenia: 23. 4. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1000 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1000 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1147 zo dňa 10. 5. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us311147 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311147 (15 KB)

Rokovanie výborov

7. 6. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
7. 6. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
5. 6. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 6. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

12. 6. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 14. 6. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 06. 2018 Gröhling, Branislav Detail návrhu 7 0949 Branislav Gröhling II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0949 Branislav Gröhling II (80 KB)
14. 06. 2018 11:52 Sopko, Miroslav Detail návrhu 7 0949 Miroslav Sopko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0949 Miroslav Sopko II (66 KB)
14. 06. 2018 11:37 Remišová, Veronika Detail návrhu 7 0949 Veronika Remišová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0949 Veronika Remišová II (126 KB)
14. 06. 2018 10:47 Pčolinská, Adriana Detail návrhu 7 0949 Adriana Pčolinská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0949 Adriana Pčolinská II (106 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1231 zo dňa 14. 6. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 7. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 7. 2018), číslo 209/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT