Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1468
Dátum doručenia: 24.4.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Smolíková, Ľ. Petrák, P. Vörös)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 17.6.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18.6.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1556 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1556 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1852 zo dňa 21.5.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 17.6.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 18.6.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451852 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451852 (23 KB)

Rokovanie výborov

13.6.2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19.6.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
25.6.2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

25. 6. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 27.6.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 06. 2019 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 7 1468 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1468 Ľubomír Petrák II (368 KB)
26. 06. 2019 09:02 Smolíková, Eva Detail návrhu 7 1468 Eva Smolíková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1468 Eva Smolíková II (89 KB)
26. 06. 2019 09:08 Vašečka, Richard Detail návrhu 7 1468 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1468 Richard Vašečka II (116 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1959 zo dňa 27. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10.7.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16.7.2019), číslo 209/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT