Parlamentná tlač 630

Číslo 630
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 15. 8. 2017
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (11 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (53 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (31 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (35 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (19 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (37 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (24 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (39 KB)
Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (11 KB)
Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Obal (9 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (19 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby - Obal (9 KB)
Návrh nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady ... (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady ... (22 KB)
Návrh nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady ... - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi zubno-lekárskej pohotovostnej služby a o výške paušálnej úhrady ... - Obal (9 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR z 10. 9. 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ... (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR z 10. 9. 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ... (16 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR z 10. 9. 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ... - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR z 10. 9. 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ... - Obal
Návrh nariadnia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach, kritériách hodnotení žiadostí a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia ... (Iný typ dokumentu) Návrh nariadnia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach, kritériách hodnotení žiadostí a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia ... (15 KB)
Návrh nariadnia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach, kritériách hodnotení žiadostí a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia ... - Obal (Iný typ dokumentu) Návrh nariadnia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach, kritériách hodnotení žiadostí a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia ... - Obal (9 KB)