Parlamentná tlač 1262

Číslo 1262
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 11. 1. 2019
Názov Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (13 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (116 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (25 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (74 KB)
Príloha - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie (Príloha) Príloha - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie (13 KB)
Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (Návrh vyhlášky) Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (41 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov (23 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov (147 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 2 - Kvalifiačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v školách a školských zariadeniach pre d (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 2 - Kvalifiačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v školách a školských zariadeniach pre d (136 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 3 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie odborných zamestnancov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 3 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie odborných zamestnancov (127 KB)
Návrh vyhlášky o podrobnostiach požiadaviek na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o podrobnostiach o požiadavkách na obsah posudku at (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o podrobnostiach požiadaviek na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o podrobnostiach o požiadavkách na obsah posudku at (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 77/486/EHS (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 77/486/EHS (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/78/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/78/ES (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/54/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/54/ES (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ (26 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (32 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (27 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (61 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (21 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (36 KB)