Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 256
Dátum doručenia: 23. 9. 2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 11. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 259 Rozhodnutie č. 259 (76 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 268 zo dňa 19. 10. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 11. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us100268 Us100268 (19 KB)

Rokovanie výborov

15. 11. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16. 11. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

21. 11. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 23. 11. 2016.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 11. 2016 Ivan, Miroslav Detail návrhu 7 0256 Miroslav Ivan II 7 0256 Miroslav Ivan II ((68 KB)) Hlasovanie č. 20: návrh neprešiel

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 331 zo dňa 23. 11. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 12. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 12. 2016), číslo 342/2016.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.