Vyhľadávanie v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch podaných poslancami NR SR v II. čítaní Vytlačiť stránku / Print page

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
08. 12. 2023Horecký, Ján50 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 6 -
08. 12. 2023Jakab, Július80 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie 6 -
08. 12. 2023Jakab, Július80 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie 6 -
08. 12. 2023Krajčí, Marek90 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6 -
08. 12. 2023Stohlová, Tamara82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6 -
08. 12. 2023Dvořák, Oskar90 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6 -
05. 12. 2023Kaliňák, Erik92 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe (NKÚ) o výsledku kontroly 2023 s názvom: Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj 5 -
05. 12. 2023Kaliňák, Erik92 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe (NKÚ) o výsledku kontroly 2023 s názvom: Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj 5 -
05. 12. 2023Kaliňák, Erik92 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe (NKÚ) o výsledku kontroly 2023 s názvom: Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj 5 -
05. 12. 2023Kaliňák, Erik92 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe (NKÚ) o výsledku kontroly 2023 s názvom: Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj 5 -
05. 12. 2023Grendel, Gábor92 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe (NKÚ) o výsledku kontroly 2023 s názvom: Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj 5 -
22. 11. 2023Szalay, Tomáš31 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. 3 -
22. 11. 2023Matovič, Igor29 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 3 -
22. 11. 2023Hajko, Jozef29 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 3 -
16. 11. 2023Šipoš, Michal27 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 3 -

Deň v parlamente

<- ->