Medziparlamentná výmena informácií o EÚ (IPEX) Vytlačiť stránku / Print page

IPEX – medziparlamentná výmena informácií o EÚ

IPEX je platforma pre vzájomnú výmenu informácií medzi národnými parlamentmi EÚ a Európskym parlamentom o záležitostiach týkajúcich sa EÚ. Platforma bola zriadená na základe odporúčaní Konferencie predsedov parlamentov EÚ z roku 2000. Usiluje sa o rozšírenie informačnej základne, ktorú majú parlamenty k dispozícii. Osobitný význam nadobudla z dôvodu ustanovení Lisabonskej zmluvy týkajúcich sa úlohy národných parlamentov v EÚ.

Dôležitou súčasťou IPEX-u je databáza, ktorá obsahuje parlamentné dokumenty a informácie týkajúce sa EÚ (návrhy právnych aktov EÚ, oznámenia a informačné dokumenty Európskej komisie, uznesenia výborov pre európske záležitosti a pod.). IPEX v súvislosti s návrhmi právnych aktov EÚ ponúka možnosť sledovania lehoty na kontrolu zásady subsidiarity. Dokumenty poskytované jednotlivými národnými parlamentmi sú usporiadané podľa jednotlivých dokumentov EÚ, ktorých sa týkajú.

IPEX obsahuje aj kalendár medziparlamentných stretnutí v rámci EÚ, informácie o jednotlivých národných parlamentoch a Európskom parlamente – osobitne z hľadiska ich podielu na rozhodovacích procesoch v EÚ, ďalej odkazy na relevantné webové stránky a databázy v oblasti medziparlamentnej spolupráce.

IPEX taktiež hosťuje aj webstránku Konferencie predsedov parlamentov EÚ a ďalších medziparlamentných konferencií: Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ COSAC, Medziparlamentná konferencia pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku CFSP/CSDP, Medziparlamentná konferencia o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ SECG, a taktiež webstránku Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu JPSG.

Deň v parlamente

<- ->