Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
111 6. 12. 2023Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z.Návrh zákona
110 6. 12. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z.Iný typ
109 6. 12. 2023Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z.Návrh zákona
108 6. 12. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z.Iný typ
107 6. 12. 2023Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky REMIŠOVEJ na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k odsúdeniu škandalózneho správania predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý mimoriadne nevhodným a agresívnym spôsobom ponížil štátnych úradníkov a zdegradoval úroveň verejnej debatyIný typ
106 6. 12. 2023Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
105 6. 12. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyIný typ
104 6. 12. 2023Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fonduIný typ
102 6. 12. 2023Návrh poslancov Národnej rady SIovenskej republiky Mareka LACKOVIČA a Jany HANULlAKOVEJ na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energiíIný typ
101 6. 12. 2023Návrh na voľbu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky za členku výboru Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
99 5. 12. 2023Návrh na vol'bu predsedu Štátnej komisie pre vol'by a kontrolu financovania politických stránIný typ
97 5. 12. 2023Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií Návrh zákona
96 5. 12. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financiíIný typ
95 5. 12. 2023Vládny návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
94 5. 12. 2023Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovIný typ
98 4. 12. 2023Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k teroristickému útoku hnutia Hamas proti Izraelu a následnému konfliktuIný typ
88 4. 12. 2023Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fonduIný typ
87 4. 12. 2023Návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie členov Rady Slovenského pozemkového fonduIný typ
92 1. 12. 2023Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe (NKÚ) o výsledku kontroly 2023 s názvom: Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO DubajIný typ
86 1. 12. 2023Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Nie je možné vyhľadávať termínmi Eurovocu. Chyba: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)
Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.