Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
286 24. 4. 2024Návrh na odvolanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky zvolených Národnou radou Slovenskej republikyIný typ
285 24. 4. 2024Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana MAJERSKÉHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Európskeho parlamentu o zahrnutí práva na potrat do Charty základných práv Európskej únie 2024/2655 (RSP), prijatom dňa 11. aprila 2024Iný typ
284 24. 4. 2024Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
283 24. 4. 2024Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisovIný typ
282 24. 4. 2024Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovNávrh zákona
281 24. 4. 2024Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovIný typ
280 24. 4. 2024Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA, Branislava GRÖHLlNGA, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ a Vladimira LEDECKÉHO na vydanie ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobeNávrh zákona
278 24. 4. 2024Vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonovNávrh zákona
275 19. 4. 2024Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
274 19. 4. 2024Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovIný typ
270 19. 4. 2024Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisovNávrh zákona
269 19. 4. 2024Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisovIný typ
259 19. 4. 2024Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2023Správa
276 18. 4. 2024Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
273 17. 4. 2024Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisovNávrh zákona
272 17. 4. 2024Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisovNávrh zákona
271 17. 4. 2024Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky a vymenovanie náhradného člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
268 16. 4. 2024Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dopravnej nehode podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DankaIný typ
267 16. 4. 2024Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k priamemu ohrozeniu čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a Plánu obnovy a odolnostiIný typ
266 16. 4. 2024Návrh poslanca Narodnej rady Slovenskej republiky Rastislava KRÁTKEHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Európskeho parlamentu z 11. aprila 2024 o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty zakladných práv Európskej ÚnieIný typ

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Nie je možné vyhľadávať termínmi Eurovocu. Chyba: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)
Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.