Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
530 14. 5. 2021Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2020Iný typ
541 12. 5. 2021Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žienIný typ
538 12. 5. 2021Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533)Iný typ
537 12. 5. 2021Návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veciIný typ
536 12. 5. 2021Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
535 12. 5. 2021Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisovNávrh zákona
534 12. 5. 2021Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisovIný typ
532 12. 5. 2021Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021Návrh zákona
531 12. 5. 2021Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021Iný typ
533 11. 5. 2021Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisovNávrh zákona
415 6. 5. 2021Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020Správa
529 4. 5. 2021Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisovNávrh zákona
528 4. 5. 2021Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii KOLÍKOVEJ, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republikyIný typ
524 3. 5. 2021Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
526 30. 4. 2021Návrh na voľbu predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitostiIný typ
522 30. 4. 2021Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2020Správa
523 29. 4. 2021Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
527 28. 4. 2021Petícia občanov Slovenskej republiky Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na SlovenskuPetícia
525 28. 4. 2021Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republikyIný typ
417 22. 4. 2021Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020Správa

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.