Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
1022 16. 5. 2022Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na UkrajineNávrh zákona
1021 16. 5. 2022Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na UkrajineIný typ
1013 9. 5. 2022Program stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025Iný typ
1016 6. 5. 2022Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
1015 6. 5. 2022Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovIný typ
1011 4. 5. 2022Vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovNávrh zákona
1014 3. 5. 2022Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022Správa
1012 3. 5. 2022Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2021Správa
980 28. 4. 2022Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2021Správa
1003 28. 4. 2022Návrh na voľbu komisára pre deti - nová voľba IIIný typ
1002 28. 4. 2022Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa Iný typ
1007 25. 4. 2022Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
1010 22. 4. 2022Žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
1008 22. 4. 2022Návrh na voľbu predsedníčky skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únieIný typ
1009 21. 4. 2022Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republikyIný typ
1005 21. 4. 2022Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovneIný typ
1006 20. 4. 2022Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1Iný typ
1001 20. 4. 2022Vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
1000 20. 4. 2022Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyIný typ
1004 13. 4. 2022Návrh na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republikyIný typ

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.