Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda TAKÁČA, Juraja BLANÁRA, Mariána SALOŇA a Jozefa HABÁNIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 654) - prvé čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 57  
Číslo tlače: 654 
Uviedol: 
 • Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Šuca (viac) 
Rečníci:  Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac), Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa vyjadruje podpora všetkým menšinám a komunitám žijúcim na Slovensku (tlač 629).
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 55  
Číslo tlače: 629 
Uviedol: 
 • Kristián Čekovský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Eva Hudecová (viac) 
Rečníci:  Kristián Čekovský (poslanec NR SR) (viac), György Gyimesi (poslanec NR SR) (viac), Andrej Stančík (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana SLOBODU a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 667) - prvé čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 54  
Číslo tlače: 667 
Uviedol: 
 • Radovan Sloboda (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Karol Kučera (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666) - prvé čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 53  
Číslo tlače: 666 
Uviedol: 
 • György Gyimesi (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jarmila Vaňová (viac) 
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 661) - prvé čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 49  
Číslo tlače: 661 
Uviedol: 
 • Vladimíra Marcinková (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Eva Horváthová (viac) 
Rečníci:  Vladimíra Marcinková (poslankyňa NR SR) (viac), Eva Horváthová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Jany ŽITŇANSKEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ, Jozefa HLINKU a Vladimíry MARCINKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (tlač 660) - prvé čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 48  
Číslo tlače: 660 
Uviedol: 
 • Petra Krištúfková (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Katarína Hatráková (viac) 
Rečník:  Petra Krištúfková (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 659) - prvé čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 47  
Číslo tlače: 659 
Uviedol: 
 • Katarína Hatráková (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Petra Krištúfková (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 658) - prvé čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 46  
Číslo tlače: 658 
Uviedol: 
 • Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Sloboda (viac) 
Rečníci:  Miroslav Kollár (poslanec NR SR) (viac), Martin Borguľa (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Urban (poslanec NR SR) (viac), Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac), Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 655) - prvé čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 45  
Číslo tlače: 655 
Uviedol: 
 • Jaroslav Karahuta (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jarmila Halgašová (viac) 
Rečníci:  Ján Mičovský (poslanec NR SR) (viac), Jaroslav Karahuta (poslanec NR SR) (viac), Jarmila Halgašová (poslankyňa NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 136
Za 136
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 503) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 44  
Číslo tlače: 503 
Uviedol: 
 • Jozef Habánik (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Augustín Hambálek (viac) 
Rečník:  Jozef Habánik (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 135
Za 127
Proti 8
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Jaromíra ŠÍBLA, Tomáša LEHOTSKÉHO a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 594) - druhé čítanie.
Dátum 17.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 43  
Číslo tlače: 594 
Uviedol: 
 • Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečník:  Radovan Kazda (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) (tlač 636) - prvé čítanie.
Dátum 16.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 15  
Číslo tlače: 636 
Uviedol: 
 • Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Dominik Drdul (viac) 
Rečník:  Boris Susko (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 122
Za 76
Proti 21
Zdržali sa 23
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 624) - prvé čítanie.
Dátum 16.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 14  
Číslo tlače: 624 
Uviedol: 
 • Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Alojz Baránik (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 122
Za 91
Proti 2
Zdržali sa 29
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 539) - druhé čítanie.
Dátum 16.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 12  
Číslo tlače: 539 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečník:  Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645) - prvé čítanie.
Dátum 16.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 11  
Číslo tlače: 645 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 126
Za 77
Proti 9
Zdržali sa 40
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657) - prvé čítanie.
Dátum 16.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 10  
Číslo tlače: 657 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 126
Za 78
Proti 38
Zdržali sa 10
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 656) - prvé čítanie.
Dátum 16.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 9  
Číslo tlače: 656 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Kerekréti (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 128
Za 102
Proti 8
Zdržali sa 17
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 625) - prvé čítanie.
Dátum 16.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 8  
Číslo tlače: 625 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:  Miroslav Suja (poslanec NR SR) (viac), Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 127
Za 101
Proti 9
Zdržali sa 17
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 603) - prvé čítanie.
Dátum 16.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 7  
Číslo tlače: 603 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 127
Za 114
Proti 0
Zdržali sa 12
Nehlasovali 1
Návrh na dočasné rozšírenie zapojenia Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI (tlač 644).
Dátum 16.9.2021 
Číslo schôdze 40 
Bod programu: 6  
Číslo tlače: 644 
Uviedol: 
 • Jaroslav Naď (minister obrany SR) (viac)
Spravodajca:  Juraj Krúpa (viac) 
Rečník:  Stanislav Mizík (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 124
Za 105
Proti 15
Zdržali sa 2
Nehlasovali 2

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.