Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (tlač 1077).
Dátum 30. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 82  
Číslo tlače: 1077 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní 122
Za 42
Proti 75
Zdržali sa 5
Nehlasovali 0
Návrh na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 1065)
Dátum 30. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 77  
Číslo tlače: 1065 
Uviedol:   
Spravodajca:  Kristián Čekovský (viac) 
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (tlač 1077).
Dátum 30. 6. 2022 
Číslo schôdze 70 
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 1077 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jaroslav Karahuta (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní 122
Za 42
Proti 75
Zdržali sa 5
Nehlasovali 0
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša LEHOTSKÉHO, Michala LUCIAKA, Lukáša KYSELICU, Vladimíry MARCINKOVEJ a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 857) - druhé čítanie.
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 857 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU a Györgya GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (tlač 1059) - prvé čítanie.
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 53  
Číslo tlače: 1059 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 1058) - prvé čítanie.
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 36  
Číslo tlače: 1058 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marek Šefčík (viac) 
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (tlač 1077).
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 70 
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 1077 
Uviedol: 
  • Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jaroslav Karahuta (viac) 
Rečníci:  Eduard Heger (predseda vlády SR) (viac), Jaroslav Karahuta (poslanec NR SR) (viac), Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac), Samuel Vlčan (minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) (viac), Ladislav Kamenický (poslanec NR SR) (viac), Ján Mičovský (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu nová voľba II. (tlač 1070).
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 78  
Číslo tlače: 1070 
Uviedol:   
Spravodajca:  Martin Fecko (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Richarda RAŠIHO, Erika TOMÁŠA a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1055) - prvé čítanie.
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 44  
Číslo tlače: 1055 
Uviedol:   
Spravodajca:  Milan Mazurek (viac) 
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 51
Proti 10
Zdržali sa 66
Nehlasovali 6
Návrh na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 1065)
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 77  
Číslo tlače: 1065 
Uviedol:   
Spravodajca:  Kristián Čekovský (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 945) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 58  
Číslo tlače: 945 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jarmila Halgašová (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 136
Za 85
Proti 16
Zdržali sa 35
Nehlasovali 0
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1052) - prvé čítanie.
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 41  
Číslo tlače: 1052 
Uviedol:   
Spravodajca:  Dominik Drdul (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 133
Za 102
Proti 21
Zdržali sa 9
Nehlasovali 1
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny HATRÁKOVEJ a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1032) - prvé čítanie.
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 40  
Číslo tlače: 1032 
Uviedol:   
Spravodajca:  Miloš Svrček (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 136
Za 110
Proti 19
Zdržali sa 4
Nehlasovali 3
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 64  
Číslo tlače: 977 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marek Krajčí (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 121
Za 118
Proti 0
Zdržali sa 2
Nehlasovali 1
Návrh na zmeny v zložení výboru Národnej rady Slovenskej republiky

(tlač 1075).
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 79  
Číslo tlače: 1075 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 138
Za 135
Proti 0
Zdržali sa 3
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 978) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 29. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 57  
Číslo tlače: 978 
Uviedol:   
Spravodajca:  Vladimír Zajačik (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 138
Za 88
Proti 9
Zdržali sa 40
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (tlač 1073).
Dátum 28. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 80  
Číslo tlače: 1073 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní 136
Za 52
Proti 83
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (tlač 1073).
Dátum 28. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 81  
Číslo tlače: 1073 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní 136
Za 52
Proti 83
Zdržali sa 0
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977) - druhé čítanie.
Dátum 28. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 64  
Číslo tlače: 977 
Uviedol: 
  • Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac)
Spravodajca:  Marek Krajčí (viac) 
Rečníci:  Marek Krajčí (poslanec NR SR) (viac), Jana Žitňanská (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu nová voľba II. (tlač 1070).
Dátum 28. 6. 2022 
Číslo schôdze 66 
Bod programu: 78  
Číslo tlače: 1070 
Uviedol:   
Spravodajca:  Martin Fecko (viac) 
Rečníci:   

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.