Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Richarda NEMCA, Márie ŠOFRANKO a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1252) - druhé čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 50  
Číslo tlače: 1252 
Uviedol: 
 • Jana Majorová Garstková (viac)
Spravodajca:  Martina Brisudová (viac) 
Rečníci:  Jana Majorová Garstková (viac), Ján Mičovský (poslanec NR SR) (viac), Lukáš Kyselica (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta HALÁKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1251) - druhé čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 49  
Číslo tlače: 1251 
Uviedol: 
 • Róbert Halák (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Monika Kozelová (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1212) - druhé čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 20  
Číslo tlače: 1212 
Uviedol: 
 • Roman Mikulec (minister vnútra SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Dobeš (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Peter Dobeš (poslanec NR SR) (viac), Martin Klus (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 19  
Číslo tlače: 1211 
Uviedol: 
 • Roman Mikulec (minister vnútra SR) (viac)
Spravodajca:  Anna Andrejuvová (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 141
Za 124
Proti 8
Zdržali sa 9
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (tlač 1298) - prvé čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 18  
Číslo tlače: 1298 
Uviedol: 
 • Roman Mikulec (minister vnútra SR) (viac)
Spravodajca:  Jana Majorová Garstková (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 139
Za 91
Proti 12
Zdržali sa 35
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1297) - prvé čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 17  
Číslo tlače: 1297 
Uviedol: 
 • Roman Mikulec (minister vnútra SR) (viac)
Spravodajca:  Michal Šipoš (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 142
Za 89
Proti 8
Zdržali sa 42
Nehlasovali 3
Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1215) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 14  
Číslo tlače: 1215 
Uviedol: 
 • Karel Hirman (minister hospodárstva SR) (viac)
Spravodajca:  Vojtech Tóth (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 133
Za 126
Proti 0
Zdržali sa 7
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 13  
Číslo tlače: 1206 
Uviedol: 
 • Karel Hirman (minister hospodárstva SR) (viac)
Spravodajca:  Vojtech Tóth (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 133
Za 126
Proti 0
Zdržali sa 5
Nehlasovali 2
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Aktom Svetovej poštovej únie - 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovnej únie prijatým na 27. svetovom poštovom kongrese Svetovej poštovej únie (Abidžan, 09. - 27. 08. 2021) (tlač 1083) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 12  
Číslo tlače: 1083 
Uviedol: 
 • Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Vons (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 141
Za 125
Proti 7
Zdržali sa 9
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. (tlač 1288) - prvé čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 11  
Číslo tlače: 1288 
Uviedol: 
 • Samuel Vlčan (minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Szőllős (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 142
Za 91
Proti 7
Zdržali sa 42
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona o Vojenskom spravodajstve (tlač 1207) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 10  
Číslo tlače: 1207 
Uviedol: 
 • Jaroslav Naď (minister obrany SR) (viac)
Spravodajca:  Lukáš Kyselica (viac) 
Rečník:  Tomáš Valášek (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 140
Za 101
Proti 13
Zdržali sa 26
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 9  
Číslo tlače: 1208 
Uviedol: 
 • Jaroslav Naď (minister obrany SR) (viac)
Spravodajca:  Marcel Mihalik (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 137
Za 106
Proti 12
Zdržali sa 18
Nehlasovali 1
Vystúpenie prezidentky Slovenskej republiky 29. novembra 2022 o 13:00 hod. so správou o stave Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. p) Ústavy Slovenskej republiky.
Dátum 29. 11. 2022 
Číslo schôdze 78 
Bod programu: 103  
Číslo tlače:  
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 1293).
Dátum 15. 11. 2022 
Číslo schôdze 77 
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 1293 
Uviedol: 
 • Robert Fico (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Igor Hus (viac) 
Rečníci:  Roman Mikulec (minister vnútra SR) (viac), Peter Šuca (poslanec NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Matúš Šutaj Eštok (viac), Rastislav Schlosár (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Suja (poslanec NR SR) (viac), Stanislav Mizík (poslanec NR SR) (viac), Juraj Šeliga (poslanec NR SR) (viac), Miloš Svrček (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Suja (poslanec NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Marek Šefčík (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve (tlač 1292).
Dátum 15. 11. 2022 
Číslo schôdze 76 
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 1292 
Uviedol:   
Spravodajca:  Jozef Valocký (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 113
Za 67
Proti 5
Zdržali sa 39
Nehlasovali 2
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve (tlač 1292).
Dátum 11. 11. 2022 
Číslo schôdze 76 
Bod programu: 1  
Číslo tlače: 1292 
Uviedol: 
 • Vladimír Baláž (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Valocký (viac) 
Rečníci:  Ladislav Kamenický (poslanec NR SR) (viac), Richard Raši (poslanec NR SR) (viac), Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Vladimír Lengvarský (minister zdravotníctva SR) (viac), Tomáš Taraba (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Urban (poslanec NR SR) (viac), Marek Šefčík (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 268/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1152) - druhé čítanie.
Dátum 10. 11. 2022 
Číslo schôdze 75 
Bod programu: 67  
Číslo tlače: 1152 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163) - druhé čítanie.
Dátum 10. 11. 2022 
Číslo schôdze 75 
Bod programu: 113  
Číslo tlače: 1163 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1246) - prvé čítanie.
Dátum 10. 11. 2022 
Číslo schôdze 75 
Bod programu: 105  
Číslo tlače: 1246 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1243) - prvé čítanie.
Dátum 10. 11. 2022 
Číslo schôdze 75 
Bod programu: 104  
Číslo tlače: 1243 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.