Žiadosť o sprístupnenie informácie (on-line formulár) Vytlačiť stránku / Print page


* Povinné údaje
** Povinný údaj v prípade vyplnenia príslušného spôsobu sprístupnenia

Ak je žiadosť neúplná, žiadateľ bude vyzvaný, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, doplnil svoju žiadosť. Ak žiadateľ napriek výzve na doplnenie žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť sa odloží bez vydania rozhodnutia.

Deň v parlamente

<- ->