Materiály doručené NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Zoznam obsahuje materiály, ktoré ešte neboli zaradené na schôdze NR SR; materiály zaradené na schôdze NR SR sa nachádzajú v časti Program schôdzí.

ČPTDátum doručeniaNázov parlamentnej tlačeTyp tlače
1022 16. 5. 2022 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine Návrh zákona
1021 16. 5. 2022 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine Iný typ
1013 9. 5. 2022 Program stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025 Iný typ
1011 4. 5. 2022 Vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh zákona
1014 3. 5. 2022 Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022 Správa
1012 3. 5. 2022 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2021 Správa
980 28. 4. 2022 Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2021 Správa
939 15. 3. 2022 Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2021 Správa
818 9. 12. 2021 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie stanoviska Slovenskej republiky k uskutočneniu zmeny Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky podľa čl. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie Iný typ
792 22. 11. 2021 Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu finančnej kontroly za roky 2020 – 2021, spolu s kontrolou zameranou na plnenie zmlúv a opodstatnenosti výdavkov v projekte Ivachnová - Hubová, Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky Iný typ
751 9. 11. 2021 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 Iný typ
784 5. 11. 2021 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Richarda RAŠIHO, Erika TOMÁŠA a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 821.) Návrh zákona
757 3. 11. 2021 Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2022 Iný typ
754 2. 11. 2021 Mimoriadna správa komisárky pre deti Správa
637 31. 8. 2021 Informácia o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2020 Informácia
620 12. 7. 2021 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA, Ľuboša BLAHU, Ladislava KAMENICKÉHO a Borisa SUSKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď rozhodnutie predsedu NR SR č. 777.) Návrh zákona
612 30. 6. 2021 Informácia o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2019 Informácia
520 3. 6. 2021 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2020 Iný typ
549 26. 5. 2021 Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2020 Správa
543 20. 5. 2021 Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2020 Iný typ
544 18. 5. 2021 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2020 Správa
472 24. 3. 2021 Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2020 Správa
404 19. 1. 2021 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
330 24. 11. 2020 Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25. máj 2019 až 31. december 2019 Správa
332 13. 11. 2020 Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2021 Iný typ
317 6. 11. 2020 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021 Iný typ
309 12. 10. 2020 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19 Iný typ
287 2. 10. 2020 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA, Ľuboša BLAHU, Maroša KONDRÓTA, Ladislava KAMENICKÉHO a Dušana JARJABKA na vykonanie kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky v súvislosti s vypracovaním národného plánu podpory obnovy a odolnosti podľa § 127 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Iný typ
239 30. 9. 2020 Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2020 Správa
242 17. 9. 2020 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2019 Správa
228 28. 8. 2020 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 231.) Návrh zákona
100 19. 6. 2020 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019 Iný typ
110 27. 5. 2020 Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2019 Iný typ
93 15. 5. 2020 Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2019 Správa
20 20. 3. 2020 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2019 a hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie za rok 2020 Správa

Deň v parlamente

<- ->