Materiály doručené NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Zoznam obsahuje materiály, ktoré ešte neboli zaradené na schôdze NR SR; materiály zaradené na schôdze NR SR sa nachádzajú v časti Program schôdzí.

ČPTDátum doručeniaNázov parlamentnej tlačeTyp tlače
111 6. 12. 2023 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. Návrh zákona
110 6. 12. 2023 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. Iný typ
109 6. 12. 2023 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z. Návrh zákona
108 6. 12. 2023 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z. Iný typ
107 6. 12. 2023 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky REMIŠOVEJ na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k odsúdeniu škandalózneho správania predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý mimoriadne nevhodným a agresívnym spôsobom ponížil štátnych úradníkov a zdegradoval úroveň verejnej debaty Iný typ
106 6. 12. 2023 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
105 6. 12. 2023 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Iný typ
104 6. 12. 2023 Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu Iný typ
102 6. 12. 2023 Návrh poslancov Národnej rady SIovenskej republiky Mareka LACKOVIČA a Jany HANULlAKOVEJ na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií Iný typ
98 4. 12. 2023 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k teroristickému útoku hnutia Hamas proti Izraelu a následnému konfliktu Iný typ
88 4. 12. 2023 Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu Iný typ
87 4. 12. 2023 Návrh vlády Slovenskej republiky na odvolanie členov Rady Slovenského pozemkového fondu Iný typ
74 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zavedeniu štátnej bonifikácie hypotekárnych úverov Návrh zákona
70 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k členstvu Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii Iný typ
69 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa pripája k záverom zo zasadnutia Európskej rady z dní 26. a 27. októbra 2023, ktoré za Slovenskú republiku podporil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo veci odsúdenia útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a odsúdenia Hamasu za brutálne a nerozlišujúce teroristické útoky v Izraeli Iný typ
68 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k porušovaniu základných práv a slobôd z dôvodu rasy, farby pleti a príslušnosti k národnosti či etnickej skupine garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami Iný typ
67 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k členstvu Slovenskej republiky v Európskej únii Iný typ
66 20. 11. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k cenám energií Iný typ
47 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ, Richarda VAŠEČKU a Gábora GRENDELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
46 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
45 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
44 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
43 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
42 16. 11. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZÁBORSKEJ a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia (Navrhovateľ Richard Vašečka požiadal listom z 22. novembra 2023 o preloženie tohto návrhu zákona na program prvej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2024.) Návrh zákona
23 6. 11. 2023 Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2024 Iný typ
21 6. 11. 2023 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024 Iný typ
20 19. 10. 2023 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtový výhľad na roky 2025 a 2026 Iný typ

Deň v parlamente

<- ->