Materiály doručené NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Zoznam obsahuje materiály, ktoré ešte neboli zaradené na schôdze NR SR; materiály zaradené na schôdze NR SR sa nachádzajú v časti Program schôdzí.

ČPTDátum doručeniaNázov parlamentnej tlačeTyp tlače
1434 31. 1. 2023 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (Navrhovatelia vzali listom z 31. januára 2023 svoje návrh späť.) Iný typ
1430 30. 1. 2023 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2022 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2023 Informácia
1426 23. 1. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO, Magdalény SULANOVEJ a Petra KRUPU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Návrh zákona
1416 13. 1. 2023 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELlGU, Miroslava KOLLÁRA, Milana VETRÁKA a Michala ŠIPOŠA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ požiadal listom z 25. januára 2023 o zaradenie rokovania o jeho návhu zákona na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky začínajúcu 14. marca 2023.) Návrh zákona
1370 13. 1. 2023 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovateľ požiadal listom z 25. januára 2023 o presun rokovania o jeho návhu zákona na nasledujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.) Návrh zákona
1339 20. 12. 2022 Správa o finančnej stabilite - november 2022 Správa
1335 8. 12. 2022 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a ktorým sa mení zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovateľ oznámil listom zo 16. januára 2023 späťvzatie svojho návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona.) Iný typ
1323 16. 11. 2022 Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2023 Iný typ
1266 16. 11. 2022 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 Iný typ
1225 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/160/22/K/SVF zo dňa 28. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Ing. Jánovi Vidovi, členovi dozornej rady Stredoslovenská energetika Holding, a. s. Žilina Iný typ
1224 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/110/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Mgr. art. Matejovi Drličkovi, ArtD., generálnemu riaditeľovi Slovenského národného divadla Iný typ
1223 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/108/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Ing. Petrovi Dratvovi, členovi Rady Slovenského pozemkového fondu Iný typ
1222 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/117/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi MUDr. Daliborovi Gergeľovi, PhD., členovi dozornej rady SPP Infrastructure, a. s. Bratislava Iný typ
1221 30. 9. 2022 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na schválenie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/131/22/K/SVF zo dňa 20. septembra 2022, ktorým vyslovil stratu verejnej funkcie verejnému funkcionárovi Antonovi Maťašekovi, členovi dozornej rady Spp CZ, a. s. Brno Iný typ
1118 26. 8. 2022 Informácia o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2022 Informácia
1085 26. 7. 2022 Správa za rok 2021 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2023. Iný typ
1031 7. 6. 2022 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2021 Iný typ
1030 31. 5. 2022 Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2021 Iný typ
1019 18. 5. 2022 Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2021 Správa
1012 3. 5. 2022 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2021 Správa
939 15. 3. 2022 Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2021 Správa
818 9. 12. 2021 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie stanoviska Slovenskej republiky k uskutočneniu zmeny Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky podľa čl. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie Iný typ
792 22. 11. 2021 Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu finančnej kontroly za roky 2020 – 2021, spolu s kontrolou zameranou na plnenie zmlúv a opodstatnenosti výdavkov v projekte Ivachnová - Hubová, Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky Iný typ
751 9. 11. 2021 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 Iný typ
784 5. 11. 2021 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Richarda RAŠIHO, Erika TOMÁŠA a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 821.) Návrh zákona
757 3. 11. 2021 Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2022 Iný typ
754 2. 11. 2021 Mimoriadna správa komisárky pre deti Správa
637 31. 8. 2021 Informácia o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2020 Informácia
620 12. 7. 2021 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA, Ľuboša BLAHU, Ladislava KAMENICKÉHO a Borisa SUSKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď rozhodnutie predsedu NR SR č. 777.) Návrh zákona
612 30. 6. 2021 Informácia o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2019 Informácia
520 3. 6. 2021 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2020 Iný typ
549 26. 5. 2021 Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2020 Správa
543 20. 5. 2021 Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2020 Iný typ
544 18. 5. 2021 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2020 Správa
472 24. 3. 2021 Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2020 Správa
404 19. 1. 2021 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Návrh zákona
330 24. 11. 2020 Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25. máj 2019 až 31. december 2019 Správa
332 13. 11. 2020 Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2021 Iný typ
317 6. 11. 2020 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021 Iný typ
309 12. 10. 2020 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19 Iný typ
287 2. 10. 2020 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA, Ľuboša BLAHU, Maroša KONDRÓTA, Ladislava KAMENICKÉHO a Dušana JARJABKA na vykonanie kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky v súvislosti s vypracovaním národného plánu podpory obnovy a odolnosti podľa § 127 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Iný typ
239 30. 9. 2020 Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2020 Správa
242 17. 9. 2020 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2019 Správa
228 28. 8. 2020 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Návrh zákona nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, viď. rozhodnutie predsedu NR SR č. 231.) Návrh zákona
100 19. 6. 2020 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019 Iný typ
110 27. 5. 2020 Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2019 Iný typ
93 15. 5. 2020 Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2019 Správa
20 20. 3. 2020 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2019 a hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie za rok 2020 Správa

Deň v parlamente

<- ->