Objednávka 796/20/18061 z 16. 9. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 796/20/18061
Popis: Exteriérová VKÚ - Malé Karpaty - stred, mapa na plastovej tabuli, rozmer 1x1,5m. Miesto dodania: ÚZ Častá Papiernička.
Drevený rám so strieškou a oceľovými pätkami.
Skladaná mapa VKÚ - Malé Karpaty - stred 1:25000.
Celková cena s DPH: 1078,80 €
Dátum vystavenia: 16. 09. 2020
Dátum schválenia: 16. 09. 2020
Partner: VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová, SK; IČO: 46747770
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->