Objednávka 635/20/18011 z 14. 7. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 635/20/18011
Popis: maliarske práce podlľa prílohy: Vecná špecifikácia
Celková cena s DPH: 1663,54 €
Dátum vystavenia: 14. 07. 2020
Dátum schválenia: 14. 07. 2020
Partner: Tibor Szabó, Jánovce 165, 925 22 Jánovce, SK; IČO: 32348568
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->