Objednávka 550/20/18061 z 22. 6. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 550/20/18061
Popis: Odber, rozbor a vyhodnotenie vzoriek pitnej a bazénovej vody v ÚZ Tatranská Javorina podľa cenovej ponuky v zmysle rámcovej dohody č. Z202010858_Z (K NR SR 316/20).
Celková cena s DPH: 1800,00 €
Číslo zmluvy: 316/20
Dátum vystavenia: 22. 06. 2020
Dátum schválenia: 22. 06. 2020
Partner: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, SK; IČO: 31329209
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->