Objednávka 548/20/18061 z 22. 6. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 548/20/18061
Popis: Odber, rozbor a vyhodnotenie vzoriek odpadových vôd z ČOV ÚZ Častá Papiernička podľa cenovej ponuky v zmysle rámcovej dohody č. Z202010853_Z (K NR SR 314/2020).
Celková cena s DPH: 1080,00 €
Číslo zmluvy: 314/20
Dátum vystavenia: 22. 06. 2020
Dátum schválenia: 22. 06. 2020
Partner: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, SK; IČO: 31329209
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->