Objednávka 371/20/17010 z 4. 5. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 371/20/17010
Popis: Update aplikácie AOTS a MediaPortál NRSR v častiach videoprehrávača HTML.
MediaPortál - zamedzenie načítavania parlamentnej tlače v prípade neexistencie dát z externej DB BSP v online vysielaní
Celková cena s DPH: 1848,00 €
Dátum vystavenia: 04. 05. 2020
Dátum schválenia: 04. 05. 2020
Partner: Lomtec.com a.s. , Líšcie údolie 5, 841 04 Bratislava, SK; IČO: 35795174
Schvalovateľ: Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Daniel.Guspan@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->