Objednávka 316/20/18062 z 20. 4. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 316/20/18062
Popis: nákup výrobkov z mäsa, údenín a iné v zmysle CPV 1513... pre potreby ÚZ Papiernička na ll. štvrťrok 2020
Celková cena s DPH: 800,00 €
Dátum vystavenia: 20. 04. 2020
Dátum schválenia: 20. 04. 2020
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->