Objednávka 300/20/18062 z 15. 4. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 300/20/18062
Popis: nákup zemiakov, zemiakových výrobkov, ovocných a zeleninových štiav, sterilizovanej zeleniny, spracovanej zeleniny a ovocia a iné v zmysle CPV 1531..., 1532..., 1533... pre potreby ÚZ Papiernička na ll. štvrťrok 2020
Celková cena s DPH: 150,00 €
Dátum vystavenia: 15. 04. 2020
Dátum schválenia: 15. 04. 2020
Partner: Slobodová Mária , Štefánikova 13, 900 01 Modra, SK; IČO: 14137151
Schvalovateľ: Setnická Monika, prevádzkárka ÚZ, Monika.Setnicka@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->