Objednávka 288/20/18061 z 7. 4. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 288/20/18061
Popis: Vykonanie odborných prehliadok (revízií) EPS a EZS podľa cenovej ponuky k výzve na predkladanie cenovej ponuky, CRD-265/2020 - vecná špecifikácia ÚZ Tatranská Javorina.
Mesačná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch marec, máj, jún, august, september, november a december pre rok 2020 a február pre rok 2021.
Štvrťročná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch júl a október pre rok 2020 a január pre rok 2021.
Ročná kontrola EPS vykonaná v mesiaci apríl 2020.
Štvrťročná kontrola EZS vykonávaná v mesiacoch marec, jún, september pre rok 2020.
Ročná kontrola EZS vykonaná v mesiaci december 2020.
Detekcia a oprava porúch zariadení EPS a EZS 4 normohodiny práce servisného technika, vr. dopravy, použitie prístrojov a nástrojov potrebných k vykonaniu opravy.
Normohodina práce servisného technika pre prípad trvania opravy nad 4 hod. servisného zásahu.
Náhradné diely pre zariadenia EZS a EPS.
Celková cena s DPH: 7752,00 €
Dátum vystavenia: 07. 04. 2020
Dátum schválenia: 07. 04. 2020
Partner: FITTICH PREAL s r.o., Slovenská 12, 08001 Prešov, SK; IČO: 31668836
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->