Objednávka 272/20/18061 z 2. 4. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 272/20/18061
Popis: Vykonanie odborných prehliadok (revízií) EPS a EZS podľa cenovej ponuky k výzve na predkladanie cenovej ponuky, CRD-265/2020 - vecná špecifikácia ÚZ Častá Papiernička.
Mesačná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch apríl, máj, júl, august, október, a november pre rok 2020 a januuár, február pre rok 2020.
Štvrťročná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch marec, jún, a september pre rok 2020.
Ročná kontrola EPS vykonaná v mesiaci december 2020.
Štvrťročná kontrola EZS vykonávaná v mesiacoch marec, jún, september pre rok 2020.
Ročná kontrola EZS vykonaná v mesiaci december 2020.
Detekcia a oprava porúch zariadení EPS a EZS 4 normohodiny práce servisného technika, vr. dopravy, použitie prístrojov a nástrojov potrebných k vykonaniu opravy.
Normohodina práce servisného technika pre prípad trvania opravy nad 4 hod. servisného zásahu.
Náhradné diely pre zariadenia EZS a EPS.
Celková cena s DPH: 4756,08 €
Dátum vystavenia: 02. 04. 2020
Dátum schválenia: 02. 04. 2020
Partner: ALAM s.r.o., Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava, SK; IČO: 35839465
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->