Objednávka 1314/11/18010 z 20.10.2011 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1314/11/18010
Popis: Odber a rozbor pitnej vody na 3 vzorkách v objekte NKP Bratislavský hrad a v budove NR SR v zmysle NV SR č. 354/2006 Z.z.
Celková cena s DPH: 450,00 €
Dátum vystavenia: 20. 10. 2011
Dátum schválenia: 20. 10. 2011
Partner: ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Trnavská cesta 52 , 826 45 Bratislava, SK; IČO: 00607223
Schvalovateľ: Ing. Varga Tibor, vedúci oddelenia technicko-prevádzkových činností a správy hradu, Tibor.Varga@nrsr.sk

Dokument

Deň v parlamente

<- ->