Objednávka 59/20/18062 z 22. 1. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 59/20/18062
Popis: nákup liehovín, vína, piva a iné v zmysle CPV 1591...,1593..., 1596... pre potreby ÚZ Papiernička na l. štvrťrok 2020
Celková cena s DPH: 500,00 €
Dátum vystavenia: 22. 01. 2020
Dátum schválenia: 22. 01. 2020
Partner: H&D Holding s. r. o., Zadunajská cesta 1, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 46448012
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->