Objednávka 12/20/18062 z 1. 1. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 12/20/18062
Popis: nákup zemiakov, zemiakových výrobkov, ovocných a zeleninových štiav, sterilizovanej zeleniny, spracovanej zeleniny a ovocia a iné v zmysle CPV 1531..., 1532..., 1533... pre potreby ÚZ Papiernička na l. štvrťrok 2020
Celková cena s DPH: 500,00 €
Dátum vystavenia: 01. 01. 2020
Dátum schválenia: 01. 01. 2020
Partner: GASTROM s.r.o., Nerudova 2/C, 902 01 Pezinok, SK; IČO: 36792861
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->