Objednávka 1268/19/18010 z 6.12.2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1268/19/18010
Popis: Dodávka a montáž presklených stien v rozsahu podľa výzvy ks CRD:2465/2019 zo dňa 22.11.2019 a cenovej ponuky zo dňa 27.11.2019
Celková cena s DPH: 36334,14 €
Dátum vystavenia: 06. 12. 2019
Dátum schválenia: 06. 12. 2019
Partner: ZAPRO.SK spol. s.r.o., Žiacka 4, 821 06 Bratislava, SK; IČO: 45927901
Schvalovateľ: Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Daniel.Guspan@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->