Objednávka 1239/19/18010 z 2. 12. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1239/19/18010
Popis: Meranie ukazovateľov kvality vnútorného ovzdušia - Celkový počet mikroorganizmov
Plesne
Patogénne a podmienene patogénne mikroorganizmy
Legionella
Odber vzoriek
Dopravné náklady
Vyhotovenie posudku
Celková cena s DPH: 1995,00 €
Dátum vystavenia: 02. 12. 2019
Dátum schválenia: 02. 12. 2019
Partner: ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Trnavská cesta 52 , 826 45 Bratislava, SK; IČO: 00607223
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->