Objednávka 438/19/18010 z 13. 5. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 438/19/18010
Popis: Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - 60 litrový sud
Výkup použitého jedllého oleja
Celková cena s DPH: 4262,00 €
Dátum vystavenia: 13. 05. 2019
Dátum schválenia: 13. 05. 2019
Partner: CMT Group s. r. o , Panenská 13, 81103 Bratislava, SK; IČO: 47372141
Schvalovateľ: Ing. Dušan Lisičan, CSc., zástupca riaditeľa Odbor prevádzky a služieb, Dusan.Lisican@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->