Objednávka 343/19/18010 z 3. 4. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 343/19/18010
Popis: Vysokotlakové čistenie splaškovej kanalizácie v budove NR SR
Čistenie kanalizačnej šachty v bude NR SR
Vysokotlakové čistenie dažďovej kanalizáci ena nádvorí Bratislavského hradu
Čistenie dažďových vpustí na nádvorí Bratislavského hradu
Celková cena s DPH: 1710,00 €
Dátum vystavenia: 03. 04. 2019
Dátum schválenia: 03. 04. 2019
Partner: Kanál servis - Alexander Vereš , Novozámocká 349 , 951 12 Ivanka pri Nitre, SK; IČO: 43868878
Schvalovateľ: Ing. Dušan Lisičan, CSc., zástupca riaditeľa Odbor prevádzky a služieb, Dusan.Lisican@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->