Objednávka 314/19/18061 z 27.3.2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 314/19/18061
Popis: Pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky, opakované úradné skúšky a preventívna údržba zdvíhacích zariadení v ÚZ Tatranská Javorina, Bungalov č. 9 a bungalov č. 12.
Pravidelná odborná prehliadka osobných výťahov OTIS TOV 250/0,7 (apríl, jún, september, december 2019).
Pravidelná odborná skúška osobných výťahov OTIS TOV 250/0,7.
Opakovaná úradná skúška osobných výťahov OTIS TOV 250/0,7.
Preventívna údržba osobných výťahov OTIS TOV 250/0,7.
Celková cena s DPH: 2568,00 €
Číslo zmluvy: 24/19
Dátum vystavenia: 27. 03. 2019
Dátum schválenia: 27. 03. 2019
Partner: LUKO-SK,s.r.o., Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, SK; IČO: 44492588
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->