Objednávka 97/19/18061 z 17.1.2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 97/19/18061
Popis: Murárske práce v ÚZ Tartranská Javorina. Položky prác a ich cena je daná cenovou ponukou "Príloha č. 3 - Vecná špecifikácia a cena je daná cenovou ponukou - Murárske práce Tatranská Javorina - k Výzve CRD 480/2018. Miesto dodania: ÚZ Tatranská Javorina.
Celková cena s DPH: 47904,00 €
Dátum vystavenia: 17. 01. 2019
Dátum schválenia: 17. 01. 2019
Partner: TATRAMETAL PP , s.r.o., Teplická cesta 2, 058 01 Poprad, SK; IČO: 44932766
Schvalovateľ: Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Daniel.Guspan@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->