Objednávka 925/18/18010 z 4. 10. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 925/18/18010
Popis: Dezinfekcia adezinsekcia v budove Ubytovacie zariadenie NR SR na 1. NP podľa rozpisu v prílohe
Celková cena s DPH: 592,55 €
Dátum vystavenia: 04. 10. 2018
Dátum schválenia: 04. 10. 2018
Partner: Insekta Pest Control s.r.o., Poštová 31, 917 01 Trnava, SK; IČO: 50596926
Schvalovateľ: Ing. Dušan Lisičan, CSc., zástupca riaditeľa Odbor prevádzky a služieb, Dusan.Lisican@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->