Objednávka 829/18/18061 z 10. 9. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 829/18/18061
Popis: Ekologicke zneškodnenie odpadov produkoaných v ÚZ Častá - Papiernička. Prenájom nádob - súdkov pre kuchynský odpad. Podľa zmluvy 169/2018 a cenníka, ktorý je prílohou tejto objednávky.
Celková cena s DPH: 1200,00 €
Číslo zmluvy: 169/18
Dátum vystavenia: 10. 09. 2018
Dátum schválenia: 10. 09. 2018
Partner: EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 31376134
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->