Objednávka 451/18/18061 z 30. 5. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 451/18/18061
Popis: Pravidelná kontrola a údržba regulačnej stanice plynu v ÚZ Častá Papiernička v rozsahu a lehotách podľa TPP 605 02.
Celková cena s DPH: 340,00 €
Dátum vystavenia: 30. 05. 2018
Dátum schválenia: 30. 05. 2018
Partner: Čecho Ľuboš RSP Servis, Snežienková 637/42, 971 01 Prievidza, SK; IČO: 40652572
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->