Objednávka 450/18/18061 z 29. 5. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 450/18/18061
Popis: Odber, rozbor a vyhodnotenie vzoriek odpadových vôd z ČOV ÚZ Častá Papiernička podľa cenovej ponuky v zmysle rámcovej dohody č. Z201821899_Z (104/2018).
Celková cena s DPH: 699,00 €
Číslo zmluvy: 104/18
Dátum vystavenia: 29. 05. 2018
Dátum schválenia: 29. 05. 2018
Partner: Aquaseco s.r.o., Bernolákovská 18/A , 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; IČO: 17335264
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->