Objednávka 232/18/18061 z 19. 3. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 232/18/18061
Popis: Vykonanie odbornej prehliadky (revízie) EPS a EZS podľa cenovej ponuky k výzve na predkaldanie cenojej ponuky, CRD-334 - vecná špecifikácia v ÚZ Tatranská Javorina, bungalov č. 9 a bungalov č. 12.
Mesačná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch apríl, máj, júl, august, október a november pre rok 2018 a január, február pre rok 2019.
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch marec, jún a september pre rok 2018.
Ročná kontrola EPS vykonaná v mesiaci december 2018.
Štvrťročná kontrola EZS vykonávaná v mesiacoch marec, jún, september pre rok 2018.
Ročná kontrola EZS vykonaná v mesiaci december 2018.
Celková cena s DPH: 4800,00 €
Dátum vystavenia: 19. 03. 2018
Dátum schválenia: 19. 03. 2018
Partner: FITTICH PREAL s r.o., Slovenská 12, 08001 Prešov, SK; IČO: 31668836
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->