Objednávka 44/18/17020 z 12. 1. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 44/18/17020
Popis: Znalecký posudok - posúdenie skutočnosti, či v zadávaní predmetu zákazky boli naplnené podmienky podľa ust. § 81 písm. b) bod 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Celková cena s DPH: 6000,00 €
Dátum vystavenia: 12. 01. 2018
Dátum schválenia: 12. 01. 2018
Partner: Jaroslav Páleš, Šípoša 4, 036 01 Martin, SK; IČO: znalec - e.č. 914656
Schvalovateľ: Ing. Guniš Karol, Riaditeľ odboru informačných technológií, Karol.Gunis@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->