Objednávka 1239/17/18010 z 14.12.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1239/17/18010
Popis: Odstránenie poruchy na zariadení EPS Severné hradby v zmysle cenovej ponuky 115-1/17/EPS/MS
Celková cena s DPH: 65,28 €
Číslo zmluvy: 18/16
Dátum vystavenia: 14. 12. 2017
Dátum schválenia: 14. 12. 2017
Partner: ALAM s.r.o., Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava, SK; IČO: 35839465
Schvalovateľ: Ing. Dušan Lisičan, CSc., zástupca riaditeľa Odbor prevádzky a služieb, Dusan.Lisican@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->