Objednávka 873/17/18011 z 7.9.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 873/17/18011
Popis: Vytmelenie a vyspravenie dier
prebrúsenie
oprava a prilepenie poškodenej časti dýhy
povrchová úprava opravených častí morením
obhliadka
zakrývanie proti prašnosti
čistiace a kompletizačné práce
presun hmôt
likvidácia odpadu
dopravné náklady
Celková cena s DPH: 347,56 €
Číslo zmluvy: 173/17
Dátum vystavenia: 07. 09. 2017
Dátum schválenia: 07. 09. 2017
Partner: A - STUDIO s.r.o., Bajkalská 27, 82101 Bratislava, SK; IČO: 31396526
Schvalovateľ: Ing. Dušan Lisičan, CSc., zástupca riaditeľa Odbor prevádzky a služieb, Dusan.Lisican@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->