Objednávka 832/17/18011 z 28.8.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 832/17/18011
Popis: demontáž stolového plátu a nôh
vytmelenie a vyspravenie dier v stolovom pláte
prebrúsenie
povrchová úprava opravených častí - morením
spätná montáž stolového plátu a nôh
fyzická obhliadka
zakrývanie proti prašnosti
čistiace a kompletizačné práce
presun hmôt
likvidácia odpadu
dopravné náklady
Celková cena s DPH: 230,56 €
Číslo zmluvy: 173/17
Dátum vystavenia: 28. 08. 2017
Dátum schválenia: 28. 08. 2017
Partner: A - STUDIO s.r.o., Bajkalská 27, 82101 Bratislava, SK; IČO: 31396526
Schvalovateľ: Ing. Dušan Lisičan, CSc., zástupca riaditeľa Odbor prevádzky a služieb, Dusan.Lisican@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->