Objednávka 602/17/18011 z 15.6.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 602/17/18011
Popis: SDK priečka hr. 100 mm kotvená do stropu a steny, lepená na podlahu
pevná podlahová obojstranná SDK páska
prepáskovanie spojov
tmelenie steny
brúsenie steny
osadenie oceľ. zárubne SDK steny
oceľová zárubeň do SDK steny pre dvere š. 800 mm
2 x náter zárubne na bielo
olejová biela farba
osadenie dverí š. 800 mm, vyštelovanie
zarezanie dverného krídla
dverné krídlo š. 800 mm biele
uloženie prahu
drevený prah š. 800 mm
prispôsobenie dverného závesu na zárubni
montáž kľučky, FAB
kľučka, FAB
montáž štítkov
dodávka štítkov
tmelenie spojov akrylátovým tmelom
akrylátový tmel
vypnutie a demontáž vypínača a osvetlenia
vysekanie drážky do murovanej steny
prepojenie svietidla a vypínača do novej polohy
spätné vyspravenie stien
sádra
vykruženie a osadenie rezervnej vypínačovej krabice ku dverám do SDK
vypínačová krabička
fyzická obhliadka
zakrývanie proti prašnosti
príplatok za prácu vo výške
čistiace a kompletačné práce
presun hmôt
likvidácia odpadu
dopravné náklady
Celková cena s DPH: 1704,99 €
Číslo zmluvy: 174/17
Dátum vystavenia: 15. 06. 2017
Dátum schválenia: 15. 06. 2017
Partner: A - STUDIO s.r.o., Bajkalská 27, 82101 Bratislava, SK; IČO: 31396526
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->