Objednávka 601/17/18011 z 15.6.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 601/17/18011
Popis: demontáž existujúceho potrubia vrátane úchytov
demontáž existujúcich žľabov vrátane úchytov
osadenie vertikálneho PVC potrubia priemer 50 mm, pripojenie, vyspádovanie
osadenie horizontálnych PVC žľabov priemer 50 mm, prepojenie, vyspádovanie
PVC potrubie priemer 50 mm
PVC žľab priemer 50 mm
pomocný vodoinštalačný materiál
kotviaci materiál
jadrové vŕtanie priemer 60 mm do betónu
utesnenie spojov pri stene a prieraze cez stenu
silikón
odstránenie porušených častí betónu a častí s obnaženou skorodovanou výztužou
oškrabanie opadávajúcej omietky napadnutej plesňou
vyspravenie stien sanačnou omietkou
sanačná omietka
penetrovanie poškodených častí pred sanáciou
penetračný náter
vyčistenie stropu od nadbytočných závesov a kotviacich prvkov
fyzická obhliadka
zameranie a výrobná dokumentácia
príplatok za práce vo výške
čistiace a kompletačné práce
presun hmôt
likvidácia odpadu
dopravné náklady
Celková cena s DPH: 3153,73 €
Číslo zmluvy: 174/17
Dátum vystavenia: 15. 06. 2017
Dátum schválenia: 15. 06. 2017
Partner: A - STUDIO s.r.o., Bajkalská 27, 82101 Bratislava, SK; IČO: 31396526
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->