Objednávka 427/17/18040 z 5.5.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 427/17/18040
Popis: Obhliadka a zdokumentovanie prasklín, zakreslenie porúch do grafického podkladu na Hradnej vinárni BH
Analýza príčin porúch na Hradnej vinárni BH- koncepčné práce
Návrh technológie sanácie porúch na Hradnej vinárni BH - koncepčné práce
Návrh technológie sanácie porúch na Hradnej vinárni BH - náročné práce
Vypracovanie výkaz výmer, rozpočtu na potrebné práce - opravy stien Hradnej vinárni BH náročné práce
Konečná adjustáž - menej náročné práce
Konečná adjustáž - pomocné práce
Plánografia 6 ks paré
Celková cena s DPH: 1053,60 €
Dátum vystavenia: 05. 05. 2017
Dátum schválenia: 05. 05. 2017
Partner: Bouda a Masár Architektonická kancelária, s.r.o. , Štefánikova 33, 811 05 Bratislava, SK; IČO: 35737972
Schvalovateľ: Ing. Lamyová Dagmar, vedúca oddelenia rozvoja a obnovy, Dagmar.Lamyova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->