Objednávka 390/17/18011 z 25.4.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 390/17/18011
Popis: kondenzačná jednotka
výparník
presostat
ovládacia skrinka
expanzný ventil
filter dehydrátora
prehliaditko
spojovacie potrubie a lektroinšt. materiál
spotrebný materiál
demontáž a montáž chladiaceho boxu na pomyje
doprava, dovoz a odvoz materiálu
ekologická likvidácia demontovaného zariadenia
Celková cena s DPH: 2292,00 €
Dátum vystavenia: 25. 04. 2017
Dátum schválenia: 25. 04. 2017
Partner: Miroslav Harceg Chladiace zariadenia, Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava, SK; IČO: 11798068
Schvalovateľ: Ing. Lamyová Dagmar, vedúca oddelenia rozvoja a obnovy, Dagmar.Lamyova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->