Objednávka 599/11/18060 z 25.5.2011 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 599/11/18060
Popis: vykonanie pravideľnej kontroly , servisu, nastavenia stredotlakovej regulačnej stanice plynu v ÚZ Kakncelárie NR SR Papiernička v rozsahu podľa STN 386417 a Vyhlášky MPSVaR SR číslo 508/2009 Z.z. - máj 2011
Celková cena s DPH: 161,28 €
Dátum vystavenia: 25. 05. 2011
Dátum schválenia: 25. 05. 2011
Partner: SPP Servis, a.s., ul. Osloboditeľov 1068/50, 901 01 Malacky, SK; IČO: 34135774
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->