Objednávka 535/11/18060 z 10.5.2011 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 535/11/18060
Popis: odber a analýzy vzoriek odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd v ÚZ Papiernička ( spôsob odberu a rozsah analýz podľa priloženého rozhodnutia o povolení vypúšťania odpadových vôd č. ŽP.vod.237/J-1/2004-Km ) - máj 2011
Celková cena s DPH: 345,60 €
Dátum vystavenia: 10. 05. 2011
Dátum schválenia: 10. 05. 2011
Partner: HYDROTECH, a.s., Modranská 153, 902 01 Vinosady, SK; IČO: 17315395
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->